A coaching folyamata

  • problémafeltárás: személyes konzultáció tesztekkel, gyakorlatokkal;
  • a problémamegoldás feltételeinek megteremtése: a jelentős negatív stresszt okozó tényező-, élethelyzet kezelése;
  • új szemlélet, gondolkozási-, cselekvési mintázat felépítése: az ügyfél által kívánt jövő (cél, eredmény) eléréséhez;
  • készségfejlesztés: a különböző problémák “elég jó” megoldásához;
  • gyakorlás, visszacsatolás: segítő kontroll a tesztidőszakban, az elért sikerek fel- és elismertetése, a helyes viselkedésmintázatok elsajátítása.

Business coaching
Növekvő üzleti eredményesség

kézzelfogható, tartós, hiteles eredmények a személyes hatékonyság, a vezetői eredményesség növelésén keresztül.

A proaktív coaching olyan megközelítés és módszer, amely révén Ön meglévő tudására, belső erősségeire támaszkodva képessé válik elakadásainak lekűzdésére, energiáinak, kreativitásának mozgósítására, hogy megvalósíthassa legfontosabb céljait.

A proaktív coaching meghatározott szempontrendszer és módszertan szerint vezetett, strukturált konzultációk és cselekvések sora. A business coaching konzultációk során ügyfelünknek előbb abban segítünk, hogy pontosan megfogalmazza céljait, és az ezek elérését akadályozó főbb nehézségeket. Ezután abban támogatjuk, hogy rájöjjön, mit és hogyan kell másképpen tennie, hogy áttörést érjen el céljai megvalósításában. Végül visszajelzéseinkkel biztosítjuk, hogy a közös munka során kijelölt úton maradjon, az eltervezett akciókat végrehajtsa és céljait elérje. Mindez könnyed, közvetlen, nyílt és őszinte légkörben zajlik.

A business coaching folyamata:

A konkrét folyamat Ügyfeleink igényeitől függően változik, ám a következő lépéseket minden esetben tartalmazza:

A személyes business coaching alkalmával:

a., Első személyes ismerkedő, helyzetelemző, problémafeltáró ülés:
A vezető (Ügyfél) helyzetének, erősségeinek és fejlesztendő területeinek megismerése, az adott coaching folyamat során elérendő központi cél kijelölésének és az ehhez vezető akcióterv kidolgozásának segítése. Ezen az ülésen eljutunk a cél eléréséhez szükséges első gyakorlati feladat kijelöléséhez is, melyet az Ügyfél a következő coaching-ig megvalósít.

b., A második találkozó során megbeszéljük, kielemezzük a gyakorlati feladat tapasztalatait, sikereit, esetleges nehézségeit. Az elért eredményeket megerősítjük, a problémás területekre közösen megoldási alternatívákat dolgozunk ki és járunk körül.
Fontos itt megemlíteni, hogy mint minden coaching-on, itt is az Ügyfél megoldása lesz a jó  (az “elég jó”) megoldás, mi ehhez segítjük hozzá az alkalmazott coaching technikákkal, tehát nem tanácsot adunk. A második találkozó végére, a cél összetettségétől függően újabb feladatot beszélünk meg az Ügyfelünkkel.

c., Az előző lépésben leírt módon kielemezzük a feladat megvalósításának tapasztalatait, és közösen haladunk tovább a megoldás felé. Számos esetben a harmadik, negyedik coaching találkozó végére megoldás születik a kijelölt központi cél elérésére, melyet az Ügyfelünk ki is próbál a gyakorlatban.

c/1 Amennyiben a cél komplex, újabb részfeladat meghatározása és elemző konzultáció következik. A folyamat rendszerint maximum 10 coach ülést foglal magában, de legtöbb esetben 4-5 alkalom elegendő.

c/2 Ha a központi célnak megfelelő megoldást megtalálta az Ügyfél, ezt segítjük a gyakorlatba átültetni. Ennek az Ügyfelünk által történő megvalósítási idejétől függően tartjuk meg a folyamatot lezáró coachingot, ahol közösen értékeljük az elért eredményeket, sikereket.

Az 1-1,5 órás business coaching üléseket egy, vagy kétheti rendszerességgel tartjuk meg.